w1000 h600

 

 

Hvem er Erik Hoffmann

 
-er født og opvokset i Taastrup, 20 km vest for København ved smedie- og autoværksted, hvor interessen for håndværk og mekanik blev grundlagt.
Konstruerede sit første instrument af en tobaksdåse med lineal som gribebræt og elastikker som strenge. Lærte lidt guitarspil i teenageårene, men instrumentet vakte ikke den store interesse. Var mere optaget af mekanikken bagved og af at ombygge gamle radioer til forstærkere.
 
Startede efter mat/fys studentereksamen i 1975 på uddannelsen som landskabsarkitekt på Landbohøjskolen. Musikinteressen førte sideløbende i 1976 til engagement i stiftelsen og driften af Taastrup Folkemusikforening. Blev herigennem stærkt fascineret af den traditionelle danske folkemusik, som på dette tidspunkt havde sin store genopblomstring.
 
 
Flyttede på grund af studiet til Nørrebro i 1977 og købte lillejuleaften sin første violin hos Garfiel Mortensen i Blågårdsgade for 700 kr – et billigt seriearbejde fra Schönbach fra århundredeskiftet, og gik igang med ”Smedens 2. fynbo”.
 
Deltog derefter i stiftelsen og driften af Københavns Folkemusikhus i 1978 og fik herigennem forbindelse til en stor del af folkemusikmiljøet, hvor nysgerrigheden for spillemændenes violiner blev vakt.
 
Satsede som færdiguddannet landskabsarkitekt i 1981 på en alsidig karriere inden for natur- og kulturformidling, men blev hurtigt mest optaget af at studere violiner på køkkenbordet. Købte siden utallige violiner på loppemarkeder og hos marskandisere i håbet om at finde violinen, men fandt den ikke.
 
Istedet begyndte planen om at bygge sin egen violin efterhånden at modnes. Søgte derfor viden hos forskellige amtatørbyggere og undrede sig over den manglende organisering på området antallet til trods.
 
Tog derfor initiativ til etableringen af Foreningen til violinbygningens fremme i Danmark, FVD i 1983. Som reaktion herpå stiftede de professionelle violinbyggere i 1985 Violinbyggernes Mesterlaug i Danmark.
 
Fik igennem FVD kontakt til den svenske søsterorganisation og blev koblet på et sommerkursus i violinbygning hos Josef Kantuscher i Mittenwald.
 
Kurset var en enorm inspiration og med store ambitioner om at skabe et kvalitetsinstrument i første forsøg blev violin nr. 1 bygget med stor tålmodighed (anslået 1200 timer).
 
Resultatet åbnede i august 1985 døren til en 3_årig mesterlæreuddannelse hos violinbygger Thomas Hansen i Gentofte (Thomas Hansen er uddannet hos Emil Hjorth & Sønner i København og hos Paul Hillaire i Mirecourt, idag virksom i Værløse).
 
Fik gennem læretiden rutine i alle relevante reparations- og restaureringsopgaver på strygeinstrumenter og buer. Byggede tillige gennem læretiden 4 violiner i fritiden med Thomas Hansen som konsulent og kritiker.
 
Fortsatte som svend på værkstedet frem til foråret 1993, dog afbrudt af et studieophold hos violinbygger Karsten Brejnbjerg Christensen i Odense i efteråret 1989, hvor metoden med bygning af violin uden form blev indlært.
 
Blev sideløbende med ansættelsen som svend momsregistreret med eget værksted og medlem af den tværfaglige instrumentbyggergruppe Artifex Musicus i efteråret 1989.
Etablerede nyt værksted i Vanløse på fuldtidsplan i december 1993, og blev optaget i Violinbyggernes Mesterlaug i 1997.